Contact Us

Contact Us

Powercentric Ltd Co.,

Địa chỉ: Tầng 4, Lô I3B-1, Đường N6, Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 71 099 811

Email: contact@power-centric.com

 

 

CONTACT FORM
 
Send